Правно известие

Версия на английски език: Условия за ползване EN

Търговското наименование „Adlane“ се отнася до едно или произволен брой юридически лица, включително неговите дъщерни и дъщерни дружества, в групата на Adlane LTD, дружество с ограничена отговорност, регистрирано по законите на България.

Adlane LTD е рекламна мрежа с общо предназначение, която работи с различни видове рекламодатели и издатели по целия свят и предлага възможност за стартиране на рекламни кампании чрез автоматизирани средства. Управлението на рекламната кампания се осъществява чрез личен потребителски акаунт, а Adlane LTD предлага само инструмент за такова управление на кампании. Следователно Adlane LTD не е рекламна агенция, а онлайн услуга, свързваща рекламодатели и уебсайтове с налични рекламни пространства (издатели).

Използването на този уебсайт се подчинява на нашите условия (включително Споразумението за рекламодател и издател), посочени тук, и чрез използването на този уебсайт вие се съгласявате и потвърждавате, че сте съгласни с тези условия. Вие също така носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до нашия уебсайт чрез вашата интернет връзка, са запознати с тези условия за използване и други приложими условия и условия и че се съобразяват с тях.

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, се предоставя “каквато е” и само за обща информация. Информацията се предоставя от Adlane LTD и докато ние се стремим да поддържаме информацията актуална и коректна, ние не правим никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, годността или наличността по отношение на уебсайт или информацията, продуктите, услугите или свързаните с тях графики, съдържащи се в уебсайта за каквато и да е цел. Следователно всяко разчитане на такава информация е изцяло на ваш риск.

Чрез този уебсайт можете да свързвате към други уебсайтове, които не са под контрола на Adlane LTD. Ние нямаме контрол върху естеството, съдържанието и наличността на тези сайтове. Включването на каквито и да е връзки не означава непременно препоръка или подкрепя мненията, изразени в тях.

Полагат се всички усилия уебсайтът да работи нормално и да работи нормално. Adlane LTD обаче не носи отговорност и няма да носи отговорност за това, че уебсайтът временно не е достъпен поради технически проблеми извън нашия контрол.

Преди да вземете някакво решение или да предприемете каквито и да е действия, които могат да повлияят на вашето финансово състояние или състояние, консултирайте се с квалифициран специалист. Нито един от обектите в мрежата на Propeller Ads не носи отговорност за загуби, претърпени от което и да е лице, използващо този уебсайт или услуга.

Този уебсайт и услуги, предоставени тук, се управляват от:

Адлейн ООД – дружество, регистрирано в България с регистрационен номер 204945250 като дружество с ограничена отговорност със седалище в област Бургас, Бургас, 8000, ул. Апостол Карамитиев 10, етаж 5, офис 13. Общи условия

Използвайки нашите услуги, вие се съгласявате с нашите Общи условия, така че моля, прочетете ги внимателно.

Adlane LTD (България), („Adlane LTD“, „Ние“ и др.) Е рекламна мрежа, която предоставя услуги за монетизиране и промоция на продукти, свързваща издатели и рекламодатели чрез такава услуга в световен мащаб („The Service“), и

Вие („Издателят“, „Вие“, „Вашият“ и т.н.) сте собственик на уебсайта или уебсайтовете или имате достатъчно правомощия да сключите настоящото споразумение, което търси услуга за привличане на рекламодатели към такъв уебсайт (и) ) („уебсайтът на издателя“, „Вашият уебсайт“, „сайт“ и др.),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД,

Adlane LTD предлага своята услуга на издателя чрез уеб сайта adlane.info (включително всички поддомейни като publishers.adlane.info и admin.adlane.info) („Програмата“ и др.) И личния акаунт на издателя и вие решихте да използвайте услугата,

СЕГА,

Adlane LTD и Publisher се съгласяват, както следва:

Чрез проверка на кутията и щракване на бутона „ПРИЕМ“, КАТО Е ПРИЛОЖИМО, ИЛИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА УСЛУГАТА, СЛЕД НАШЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВИЗИРАНАТА ВЕРСИЯ НА ТОЗИ СПОРАЗУМЕНИЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ, (А) ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ АНЕР СПОРАЗУМЕНИЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАМЕ ДА СЕ ОБВЪРЗАТ ОТ ТОЗИ ИЗДАТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ; (Б) ПРИЗНАЙТЕ И СЕ СЪГЛАСЕТЕ, ЧЕ СТЕ НЕЗАВИСИМО ОЦЕНИЛИ ЖЕЛАНИЕТО ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОГРАМАТА И НЕ РАЗПОЛАГАТЕ НА НИКОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ, ДРУГА, КАТО ИЗРИЧНО ЗАДАДЕНО В ТОЗИ ДОГОВОР (В) НАСТОЯТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ И ГАРАНЦИЯ, ЧЕ СТЕ Упълномощени и законосъобразно да влезете в настоящото споразумение и че сте и ще останете в съответствие с настоящото споразумение; И (Г) СЕ СЪГЛАСЯВАМЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ПРЯКО ДО ВАШИТЕ ЕЛЕКТРОННИ БЮЛЕТИНИ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНЕТИЗАЦИЯ НА ТРАФИКА, ПОСЛЕДНИ ПРОМОЦИИ, СЛУЧАЙНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УРОЦИ ОТ НАС.

1. Определения

1.1. „Реклама (и) или Реклама (и)“ – означава графични, интерактивни, мултимедийни и видео или други онлайн реклами, включително, без ограничение, банери, бутони, кули, небостъргачи, изскачащи прозорци, изскачащи прозорци и видео реклами или подобен, генериран от уеб сървърите на рекламодателя в отговор на запитване от Adlane LTD.

1.2. „Издател“ – означава страна, която е решила да сключи настоящото споразумение и да възложи на Adlane LTD да предоставя онлайн услуги в съответствие с условията на това споразумение.

1.3. „Издателски акаунт“ / „Акаунт“ – означава акаунта на Издателя в уеб сайта на Adlane LTD www.adlane.info.

1.4. „Съдържание“ – означава текстово, визуално или звуково съдържание, което се среща като част от уебсайтовете на Издателя. Тя може да включва документи, данни, приложения, електронни услуги, изображения, аудио и видео файлове, лични уеб страници, архивирани имейл съобщения и др .

1.5. „Дата на влизане в сила“ – означава датата на приемане от условията на издателя на настоящото споразумение или при липса на подписването му, датата, когато издателят е създал акаунт на издател в Adlane LTD.

1.6. „Мрежа Adlane LTD“ – означава цифровата рекламна мрежа на Adlane LTD, достъпна на www.adlane.info, включително рекламодатели и издатели.

1.7. „Мрежова собственост на Adlane LTD“ – означава всеки уебсайт, приложение, съдържание, собственост или всякакъв друг носител, притежаван, управляван или предоставен от компания в мрежата на Adlane LTD, на която Adlane LTD поставя Реклами.

1.8. „Поверителна информация“ – ще включва всякаква информация, независимо дали е предоставена в писмена форма, устно, визуално, по електронен път или по друг начин, свързана с Услугите и / или бизнеса на дадена страна и се третира като поверителна или тайна от страната, включително, но не и ограничено до (i) цялата информация, маркирана като „Поверителна“, „Запазена собственост“ или подобна легенда от разкриващата страна („Разкривач“), когато се предоставя на приемащата страна („Получател“); и (ii) информация и данни, предоставени от Разкриващия, които при обстоятелствата, свързани с разкриването, трябва разумно да се считат за поверителни или поверителни.

2. Услугата

2.1. За да станете издател, първо трябва да подадете точно заявление за акаунт в Adlane LTD на нашия уебсайт и да спазвате настоящото споразумение (в случай на използване на самообслужване) или да се регистрирате като издател, като се свържете директно с Adlane LTD (в случай искате да използвате специална услуга за управление на кампании) за приемане и да не използвате никакви псевдоними или други средства, за да маскирате истинската си самоличност или информация за контакт. След като разгледаме вашето заявление, ние ще уведомим за вашето приемане или отхвърляне като издател на Adlane LTD. Можем да приемем или отхвърлим регистрацията на вашия акаунт по всяко време по наша собствена преценка по каквато и да е причина. Adlane LTD си запазва правото да добавя, редактира, премахва или възстановява всякакви данни за акаунта (включително вашите изявления) със или без вашето съгласие, ако се счита за подходящо по собствена преценка на Adlane LTD.

2.2. Чрез подаване на заявление за вашия акаунт или регистрация като Издател потвърждавате своето разбиране и безрезервно приемане на настоящото Споразумение и други условия и условия на Adlane LTD, включително, но не само, Политиката за поверителност, публикувана на нашия уебсайт относно Услугите, и потвърждавате са надлежно упълномощен подписващ, има пълна правоспособност и всички необходими правомощия за обвързване на физическото лице, фирмата или друго образувание и с това подава правно обвързващ електронен подпис и сключва правно обвързващ договор.

2.3. За да могат да станат издатели на Adlane LTD, всички уебсайтове трябва да отговарят на следните критерии:

 •                 Бъдете базирани на съдържанието, а не просто списък с връзки или реклами, нито сайтът може да се концентрира около печелене на пари от нашите рекламодатели;
 •                 Бъдете напълно функционални на всички нива; няма обекти или участъци в процес на изграждане; и
 •                 Да спазва приложимото законодателство.

2.4. Съдържанието на уебсайта (ите) на издателя или свързания (ите) уебсайт (и) не може да включва материали, които нарушават правата на трета страна или нарушават който и да е закон, както е обвързан от закона или определен от нас по наша собствена преценка , включително, но не само следното:

 •                 Правата на интелектуална собственост;
 •                 Расово, етническо, политическо, подбуждащо към омраза или нежелано по друг начин съдържание;
 •                 Инвестиции, възможности за правене на пари или съвети, които не са разрешени от закона;
 •                 Безвъзмездно насилие или нецензурни думи;
 •                 Материали, които клеветят, злоупотребяват или заплашват физическо увреждане на други;
 •                 Популяризиране на незаконни вещества или дейности (напр. Незаконни онлайн хазартни игри, „как да се изгради бомба“, фалшифициране на пари и др.);
 •                 Софтуерно пиратство (напр. Warez, P2P, бит торент, гореща линия и др.);
 •                 Хакване или измама;
 •                 Измама, неофициална, невярна, фалшива, заблуждаваща, измислена, пресъздадена информация, факти, новини, оферти, решения, насоки, свързани или целящи да се лекуват по какъвто и да е начин и на всяко ниво уязвимости от всякакъв вид, включително, но не само физически, психически, психологически, социални, религиозни, икономически, научни уязвимости;
 •                 Всяка незаконна дейност;
 •                 Всяко подправяне, пренасочване или трафик от уебсайтове, свързани с възрастни, в опит да спечелят трафик; или
 •                 Всяка друга неподходяща дейност, определена от нас по наша собствена преценка.

2.5. Adlane LTD има следните неприемливи бизнес правила за издателите:

 •                 Когато има известни или предполагаеми връзки с терористични организации, производство или продажба на оръжия и / или боеприпаси;
 •                 Когато има знания или съмнения за пране на пари или финансиране на тероризъм;
 •                 Когато е известно или има основателни основания за подозрение, че е извършено престъпление;
 •                 Когато клиентът или някоя от асоциираните клиенти страни са обект на санкционни мерки;
 •                 Когато клиентът извършва дейност или търговия в, от или в държава, в която тази дейност е обект на ембарго и / или ограничения за търговски контрол;
 •                 Производители / издатели на расистки / порнографски / материали от групи за натиск или екстремна политическа пропаганда;
 •                 Регулирани субекти, които нямат подходящо лицензиране;
 •                 Екстремни политически и / или благотворителни организации.

2.6. Издателят разбира и приема, че Adlane LTD не позволява и забранява многократното отваряне на акаунти за всеки издател. Издателят се съгласява да не попълва заявление за акаунт и / или да се регистрира като Издател повече от веднъж и / или да държи повече от един акаунт в Adlane LTD по някаква причина и / или за да се възползва по какъвто и да е начин от каквато и да е маркетингова промоционална програма / проект и / или оферта, достъпна за издателя от Adlane LTD.

2.7. Adlane LTD може да разреши прилагане на няколко акаунта / регистрации / отваряния / фондове за издател, ако това е конкретно и ясно предварително дефинирано като прието / позволено във всяка конкретна маркетингова промоционална програма / проект и / или оферта и / или в изключителни случаи, по всяко време и по някаква причина Adlane LTD смята за приемливо и единствено по свое усмотрение, ако Издателят подаде такова искане, като изпрати имейл на contact@adlane.info.

2.8. Налични са следните методи за използване на услугата – услуга за самообслужване или управление.

Самообслужването приема, че достъпът до Услугата ще се предоставя чрез личния акаунт на издателите. Екипът за поддръжка на Adlane LTD може да предостави съдействие по ваше искане, но всички действия или модификации, извършени чрез вашия акаунт, ще се считат за извършени единствено от вас.

Службата за управление приема, че съдействието при използването на Услугите и Програмата се предоставя от служители на Adlane LTD .

2.9. Не можете да прехвърляте акаунта си на никого без изрично писмено разрешение на Adlane LTD и не можете да използвате чужд акаунт или парола по всяко време без изричното разрешение и съгласието на притежателя на този акаунт. Adlane LTD не може и няма да носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на тези задължения.

3. Поставяне на реклами

3.1. Издателят НЯМА да пуска реклами на мрежови рекламодатели на Adlane LTD, привлечени чрез Услугата, на алтернативни издатели или уебсайтове без писмено съгласие и одобрение от Adlane LTD. Издателят няма да поставя реклама на порнографски / обидни и / или warez и / или незаконни MP3 сайтове / директории и / или P2P / Bit-Torrent сайтове и / или шпионски софтуер или злонамерен код от всякакъв вид и / или алтернативно съмнителни области . В случай, че реклами се поставят в такива сайтове / директории, Adlane LTD си запазва правото да задържи плащането за цялата кампания и / или да подаде незабавно съдебно дело срещу Издателя и / или да определи парична глоба в размер въз основа на щетите причинени на Adlane LTD.

3.2. Adlane LTD не проверява и не контролира дейностите или съдържанието на вашия уебсайт, но всички услуги могат да бъдат отхвърлени и ние си запазваме правото да изтрием акаунта ви, да задържим и замразим всички такси и възнаграждения, ако се занимавате с измама или незаконна дейност.

4. Онлайн отчети

4.1. Използването на Услугата се извършва ежемесечно. За целите на настоящото споразумение, календарен месец ще се счита за отчетен период („Отчетен период“).

4.2. През месеца Издателят може да проследява онлайн отчети в системата за отчитане на Adlane LTD в личния акаунт на издателите, които са само приблизителни числа, подлежащи на коригиране в рамките на 15 дни след края на отчетния период. Във всички случаи ще използваме разумно търговски методи и практики за насочване и измерване на трафика. Кампаниите могат да бъдат коригирани по всяко време от екипа на Adlane LTD, за да се съобразят със статистическите данни на рекламодателите. В края на отчетния период отчетите се замразяват и в рамките на 15 дни ще включват окончателните числа на приходите. За избягване на съмнения, Adlane LTD система за отчитане (статистика) ще преобладава във всеки случай.

5. Печалби на издателите

5.1. Разходите за използване на услугата зависят от количеството и обхвата на рекламните кампании, проведени на уебсайтовете на издателите през отчетния период въз основа на разположенията на реклами, генерирани от системата за отчитане (статистика) на Adlane LTD, налични във вашия личен акаунт. Всички отчетени статистически данни за целите на фактурирането и общото отчитане на доставките се основават само на Adlane LTD система за отчитане.

5.2. В случай че издателят смята, че има несъответствие в системата за отчитане на Adlane LTD, Publisher трябва да предостави на Adlane LTD мотивиран доклад за такова несъответствие в рамките на три (3) календарни дни от получаването на отчетите на Adlane LTD. В противен случай Adlane LTD не носи отговорност за такова несъответствие и ще изчислява приходите въз основа на своята система за отчитане. Ако страните не успеят да постигнат споразумение относно несъответствието, тогава статистиката и докладите на Adlane LTD ще имат предимство.

5.3. Adlane LTD има право да прави корекции в акаунта на издателя в един от следните случаи:

 •                 За плащане на промоции и бонуси
 •                 Поради технически причини
 •                 Поради измамна дейност на Издателя
 •                 Въз основа на допълнителни споразумения с Вас
 •                 Поради оплаквания или възстановяване на суми от Рекламодателя

6. Плащания

6.1. Adlane LTD предлага на своите издатели широка гама от начини на плащане, за да осигури удобни условия за взаимно изгодно сътрудничество.

Adlane LTD има следните условия за плащане:

 •                 Тип на фактуриране на самообслужване:
  •                           за новорегистрираните издатели първото изплащане може да бъде извършено не по-рано от 14 календарни дни от датата на започване на първата кампания;
  •                           на втория и следващите изплащания на съдебно или на месечна база (всяка първа календарна седмица от месеца) с задържане на 4 дни (например, ако искането за плащане е била подадена чрез личния си профил в четвъртък, плащане ден ще бъде понеделник следващата седмица ), или на нетна база от 35 дни. Варианти на условията за плащане, налични във Вашия личен акаунт.
 •                 За услуги по управление Adlane LTD ще изплаща приходите на издателя на нетна база от 35 дни .
 •                 Минимални суми за плащане:
  •                           банкови преводи – минимум 100 USD;
  •                           доставчици на платежни услуги – в съответствие с лимитите, посочени в личния ви акаунт в зависимост от избрания начин на плащане.

Ако салдото е по-малко от горните ограничения, Adlane LTD ще добави сумата към следващото плащане, докато салдото по сметката достигне определения минимум. Посочените минимални суми могат да бъдат коригирани със съгласието на всички страни по настоящото, но такива плащания могат да бъдат предмет на банкови и административни такси.

6.2. Adlane LTD действа като трета страна за рекламодатели, поради което Издателят разбира и се съгласява, че плащането на приходите на Publisher зависи от плащания от рекламодатели към Adlane LTD, които е получил без никакви ограничения. С това освобождавате Adlane LTD от всякакви претенции за приходи на издателя, ако Adlane LTD не получи средства от рекламодателя. Издателят ще държи Adlane LTD безвреден и ще го обезщети от всякакви вземания или отговорности, свързани с такива неплатени приходи.

6.3. Adlane LTD предоставя възможност за извършване на плащания чрез доставчици на платежни услуги. Издателят има право да избере всеки наличен доставчик на платежни услуги. Вие се съгласявате, че Adlane LTD не носи отговорност за действия, извършени от доставчика на платежни услуги, включително, но не само, допълнителни такси за транзакции, банкови комисионни или валутни такси, приложени към вашата транзакция. Всички плащания включват горепосочените такси и комисионни, ако е приложимо.

6.4. Издателят носи отговорност за всички приложими данъци, свързани с предоставяните Услуги, различни от данъците, основани на приходите на Adlane LTD. Издателят обезщетява Adlane LTD срещу всички загуби, претърпени или понесени от Витлото, произтичащи от или във връзка с всяко плащане, извършено към Издателя.

6.5. Издателят, отговорен да предостави валидни данни за плащане в личния акаунт на нашата услуга, ако данните са грешни или ако издателят промени данните си за плащане, е отговорност на издателя да уведоми по пощата 14 дни преди датата на падежа на плащането. Издателят поема такси за плащане, ако е необходимо. Във всеки случай всички плащания ще се извършват с данните за плащане, посочени в личния ви акаунт в нашата Услуга.

6.6. Плащанията могат да бъдат обработвани автоматично или ръчно. Можем по наше собствено усмотрение да откажем да обработим плащане (и може да поставим задържане на плащане) върху която и да е част от вашия акаунт по някаква причина, да блокираме акаунта ви и да прекратим настоящото споразумение, включително ако имаме основателно подозрение, че сте нарушили която и да е клауза от настоящото споразумение. Също така си запазваме правото да прихващаме всяка сума, която ни дължите, включително за нарушения на настоящото споразумение. Ние не поемаме отговорност за плащането на каквито и да е данъци върху плащанията, извършени към вас, и вие признавате и се съгласявате, че вашата пълна и единствена отговорност е да платите всички данъци в резултат на вашето участие в Програмата.

6.7. С настоящото представяте и гарантирате да предоставите на Adlane LTD цялата документация или нейните еквиваленти, необходими за идентифициране на страните, установяване на юридическия факт и изпълнение на задълженията му по настоящото споразумение, в рамките на 15 работни дни от датата на искането. В определени случаи можем да задържим всички плащания, докато не получим съответна документация от вас.

6.8. Вие сами трябва да осигурите възможността да получавате плащания от Adlane LTD по посочена банкова сметка или при съответния доставчик на плащания. Ако получаването на възнаграждение или друго плащане е забавено или неуспешно поради несъответствието ви с тази клауза 6 (включително ако неуспехът или забавянето са причинени от трети доставчик на платежни услуги, който използвате), Adlane LTD не носи отговорност за нарушение на условията за плащане.

6.9. Ако смятате, че е възникнала някаква грешка в транзакцията, вие се съгласявате да ни уведомите незабавно и ние ще положим всички възможни усилия за премахване на закъснения или грешки при обработката на плащанията. Освен ако искът ви не е подаден в рамките на 30 дни след таксуването, вие ще се откажете, доколкото е разрешено от закона, от всички искове срещу Adlane LTD, свързани със сделката. Ако се сблъскате с техническа неизправност или прекъсване на услугите, което води до неуспех на вашата транзакция за финансиране, можете да поискате транзакцията ви да бъде завършена по-късно .

6.10. Сключвайки настоящото споразумение, вие се съгласявате да получавате приходите на издателя от Adlane LTD или от неговите филиали, дъщерни дружества, агенти, подизпълнители или дистрибутори.

7. Представителства, гаранции и завети

 •                 Вие заявявате, гарантирате и се съгласявате, че: вашият уебсайт е в съответствие с всички приложими закони и условия на настоящото споразумение и не съдържа или популяризира, нито връзки към друг уебсайт, който съдържа, клеветнически, клеветнически, обиден, насилствен, предубеден, нецензурно, нарушаващо, явно сексуално или незаконно съдържание, включително нарушения на авторските права и незаконно използване на интелектуална собственост;
 •                 Вие се съгласявате да не популяризирате чрез уебсайт или връзка към уебсайтове, съдържащи каквото и да е порнографско, расово, етническо, политическо, софтуерно пиратство (напр. Warez) или хакерство, насърчаване на омраза или друго нежелано съдържание;
 •                 Вие се съгласявате да не се занимавате с незаконна дейност, в съответствие с приложимото законодателство, което и да е забранено;
 •                 Вие заявявате и гарантирате, че притежавате или имате законни права за използване и разпространение на цялото съдържание, защитени с авторски права материали, защитени със запазени марки материали, продукти и услуги, показани на вашия уебсайт; приемате да не използвате измама, когато пускате на пазара оферти на рекламодатели или представяте тези оферти на потребителите; имате право, правомощия и правомощия да сключите настоящото споразумение и да предоставите правата, посочени тук;
 •                 Няма да се опитвате по никакъв начин да променяте, модифицирате, елиминирате, скривате или по друг начин правите неработоспособни или неефективни маркерите на уебсайта, изходните кодове, връзките, пикселите, модулите или други данни, предоставени или получени от Adlane LTD, което позволява на Adlane LTD да измерва ефективност на рекламите и предоставяне на нейната услуга („Данни за сайта“);
 •                 Ако бъдете инструктирани да направите това от Adlane LTD и / или ако настоящото споразумение се прекрати, вие незабавно ще премахнете и прекратите използването на каквито и да е данни на сайта;
 •                 Вие потвърждавате, че Adlane LTD не представлява, не гарантира и не дава никакви конкретни или подразбиращи се обещания относно успешното използване на Услугата;
 •                 Вие се съгласявате да показвате рекламното послание точно както се появява в Програмата и няма да променя нито едно рекламно послание, което е било изпратено на сайта;
 •                 Вие се съгласявате да показвате рекламното послание точно както се появява в Услугата и няма да променя нито едно рекламно послание, което е било поставено чрез Услугата;
 •                 Ако сте уведомени, че на вашия уебсайт може да се появят измамни дейности и не предприемете никакви действия за спиране на измамни дейности, тогава вие носите отговорност за всички свързани разходи и съдебни такси, които водят до тези измамни дейности;
 •                 Вие заявявате, гарантирате и се съгласявате, че няма да предприемете никакви действия, които налагат или могат да наложат по наше усмотрение неразумен или несъразмерно голям заем върху нашата технологична инфраструктура или да отправят прекомерни изисквания към него;
 •                 Не можете да деактивирате, заобикаляте или по друг начин да се намесвате в свързаните със сигурността функции на нашата Услуга или функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на която и да е част от нашата Услуга, или които налагат ограничения върху използването на нашата Услуга;
 •                 С настоящото Вие неотменимо упълномощавате Adlane LTD да прехвърли искане, получено от Adlane LTD, за предоставяне на информация за плащането директно на вашата финансова институция;
 •                 Вие заявявате, гарантирате и се съгласявате, че вашият уебсайт не съдържа никакви сексуални или еротични материали, които изобразяват лица на възраст под осемнадесет (18) години или по начин, който предполага, че те са на възраст под осемнадесет (18) години;
 •                 Ако възникнат грешки или нежелани резултати по вина на Adlane LTD, Adlane LTD не носи отговорност за загуби и не може да бъде обезщетена;
 •                 Издателят се задължава да гарантира, че сървърите му поддържат трафика, насочен към рекламна кампания чрез нашата услуга. Adlane LTD не носи отговорност за всички последици, в случай че сървърите ви не могат да поддържат трафика, насочен към вашия уебсайт. Ще тествате уебсайта си, за да осигурите правилния му външен вид в различни уеб браузъри, устройства или системи и да го оптимизирате, ако е необходимо.
 •                 Вие признавате, че всеки случай на нарушаване на условията на настоящото споразумение ще доведе до материални и делови загуби на Adlane LTD в размер на най-малко 1000 щатски долара. Поради това си запазваме правото да възстановим щетите, причинени в посочения размер, или размера на действително претърпените загуби, в случай на нарушение на договора ви. Такива загуби могат да бъдат приспаднати от салдото на вашата лична сметка в Услугата.

8. Измамна дейност

8.1. НЕ МОЖЕТЕ ДА НИ ИЗМАМАТЕ, ИЗМАМАТЕ ИЛИ НЕ ИЗПЪННЯВАТЕ, ИЛИ ОПИТВАТЕ ДА НЕ ВИ ИЗМАМАТЕ, ИЗМЕНЯТ ИЛИ ЗАБЛЮДЯВАТЕ.

Изрично ви е забранено да използвате каквито и да било средства, устройства или договорености за извършване на измами, нарушаване на приложимото законодателство, намеса в други свързани лица или фалшифициране на информация във връзка с Услугите или генериране на възнаграждение или надвишаване на разрешения ви достъп до услугата Adlane LTD. Вие са забранени от използването на който и да е предимство / метод в резултат на пренасочване на потребителя към целевата си страница, когато такъв потребител има най-малко веднъж вече избраната чрез определено действие да напусне страницата си. Тези забранени дейности включват, но не се ограничават до: рамкиране на дестинация за кликване върху рекламен банер, невидим iframe, автоматично хвърляне на хайвера на браузъри, стартиране на „паяци“ / „ботове“ и автоматично пренасочване на потребители или всяка друга техника за генериране на автоматично или измамно кликване и / или импресии. Рекламите не могат да се поставят на автоматично презаредена страница. Във всеки случай Adlane LTD взема всички решения относно измамна дейност по свое усмотрение.

8.2. Ако издателят е заподозрян в някаква измамна дейност, Adlane LTD ще има право да забрани Вашия акаунт на издател, да задържи баланса на сметката и да предприеме всички необходими правни действия за възстановяване на щетите, причинени от това нарушение. Всички рекламни кампании, провеждани на уебсайтовете на издателите с измамни дейности, не подлежат на плащане.

9. Ограничение на отговорността; Отказ от гаранция

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Adlane LTD НЕ Е ОТГОВОРНА ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ, ИЗТИКАЩИ ОТ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, ОПЕРАЦИЯ НА ПРОГРАМА ИЛИ ВАШЕТО ПОКАЗВАНЕ НА ВСЯКА ПРОГРАМА, КРЕАТИВНА НА ВАШИЯ УЕБСАЙТ, ВКЛЮЧИТЕ НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ КЪМ СЛУЧАНИ, ИЗРЕЧНИ, СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ, ДОРИ АКО Adlane LTD Е СЪВЕТЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИВА ЩЕТИ. Adlane LTD Е САМО ИНСТРУМЕНТЪТ ЗА РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ, СВЪРЗВАЩИ РЕКЛАМНИТЕ И ИЗДАТЕЛИТЕ ЧРЕЗ УСЛУГАТА СИ. ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И ДРУГИТЕ УСЛУГИ на Adlane LTD се предоставят на база “каквато е” без гаранция. ПОЛЗВАТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА УСЛУГИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВАШ СИ РИСК В МАКСИМАЛНИЯ РАЗРЕШЕН ОТ ЗАКОНА, Adlane LTD ОТКАЗВА ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ ВЪВ ВСЯКАКВАЯ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ОТНОСНО РАБОТАТА НА УСЛУГАТА, ИНФОРМАЦИЯТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ВКЛЮЧЕНО В УСЛУГАТА И ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПРЕДОСТАВЕНО ОТ АДЛАЙН, ПРЕДЛОЖЕНО ОТ АДЛАЙН ОГРАНИЧЕНО ДО ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. Adlane LTD НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА ТАЗИ УСЛУГА ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНА ОТ Adlane LTD Е ТОЧНА, ПЪЛНА ИЛИ ТЕКУЩА.

10. Обезщетение

Вие ще обезщетите, защитите и задържите Adlane LTD безвредно от и срещу всякакви и всички претенции, твърдения, задължения, разходи и разходи (включително разумни адвокатски хонорари), които могат да бъдат направени от или на трети страни, произтичащи от вашите: (а) неправилно използване на Услугата; (б) неправилно функциониране на програма; или (в) нарушение или нарушение на която и да е клауза от настоящото споразумение или друго взаимно съгласие на неговите страни.

11. Възлагане, приложимо право и юрисдикция

11.1. Adlane LTD може да възложи настоящото споразумение на дъщерно дружество или бизнес наследник. Не можете да възлагате настоящото споразумение без предварителното писмено съгласие на това споразумение и всеки спор или иск (включително извъндоговорни спорове или искове), произтичащи от или във връзка с него или неговия предмет или образуване, ще се урежда и тълкува в съответствие с със закона на България.

11.3. Всяка страна неотменимо се съгласява, за единствената полза на Adlane LTD, че, съгласно предвиденото по-долу, съдилищата на България ще имат изключителна юрисдикция по всеки спор или иск (включително извъндоговорни спорове или искове), произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение или неговия предмет или формация. Нищо в тази клауза не ограничава правото на Adlane LTD да започне производство срещу издател в който и да е друг съд с компетентна юрисдикция, нито започването на производство в която и да е или повече юрисдикции изключва започването на производство в други юрисдикции, независимо дали едновременно или не , до степента, разрешена от закона на друга юрисдикция.

12. Разделяне

Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение се счита за невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, такава недействителност, неправомерност или неприложимост не засягат други разпоредби на настоящото споразумение и настоящото споразумение се тълкува като такова невалидно, незаконно или неизпълнимо условие не са били съдържани тук.

13. Права на интелектуална собственост

13.1. С настоящото ви предоставяме неизключително, непрехвърляемо, отменяемо право да използвате услугата Adlane LTD и да осъществявате достъп до нашия уебсайт чрез нашата услуга само в съответствие с условията на настоящото споразумение.

13.2. Нямате право да променяте, модифицирате, манипулирате или създавате производни произведения на Adlane LTD или каквито и да е наши графични, творчески, копирни или други материали, притежавани или лицензирани по Adlane LTD по някакъв начин. Можем да отнемем лиценза Ви по всяко време, като Ви изпратим писмено предизвестие. С изключение на изрично посоченото тук, нищо в настоящото споразумение няма за цел да ви предостави каквито и да е права върху която и да е от търговските марки, марките за услуги, авторските права, патентите или търговските тайни на Adlane LTD. Вие се съгласявате, че можем да използваме всяко предложение, коментар или препоръка, които решите да предоставите на Adlane LTD без компенсация. Всички права, които не са изрично предоставени в настоящото споразумение, са запазени от Adlane LTD .

13.3. Вашето използване на Услугата ще се регулира и подчинява на законите и разпоредбите относно притежаването на авторски права и условията за използване на интелектуалната собственост. Вие декларирате, гарантирате и се съгласявате, че не качвате, изтегляте, показвате, изпълнявате, предавате или разпространявате по какъвто и да е начин обект в нарушение на авторските права, търговските марки или други права на интелектуална собственост на трети страни. Вие заявявате, гарантирате и се съгласявате да спазвате законите относно собствеността върху авторските права и използването на интелектуална собственост и вие носите единствената отговорност за всички нарушения на съответните закони и за нарушения на права на трети страни, причинени от вас.

13.4. ВСИЧКИ СТРАНИ СЕ СЪГЛАСЯВАТ, ЧЕ Adlane LTD НЯМА НЯКОЙ ОРГАН ИЛИ СПОСОБНОСТ ЗА КОНТРОЛ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (ИТЕ) НА ИЗДАТЕЛЯ И ПО ТОЗИ ПРИЧИНА, НЕ МОЖЕМ ДА НИЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ОТНОСНО НАРУШВАНЕТО НА ВСИЧКИ ИНТЕРЛЕГАТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

14. Прекратяване

14.1. Настоящото споразумение ще започне след вашето приемане и ще остане в сила, докато не бъде прекратено. Настоящото споразумение може да бъде прекратено от всяка от страните след едно (1) работно дни предизвестие . Настоящото споразумение се прекратява незабавно след прекратяване или несъстоятелност на която и да е от страните или при нарушаване на това споразумение от вас. Adlane LTD си запазва правото, по своя собствена и абсолютна преценка, да прекрати кампания и да премахне всякакви реклами по всяко време по каквато и да е причина.

14.2. Настоящото споразумение ще бъде блокирано, когато акаунтът на издателя не се използва повече от три (3) месеца.

Ще получите известие, което ви информира, че акаунтът ви е блокиран поради „Състояние на неактивен акаунт“ при влизане в акаунта. След деактивирането ще имате 90 календарни дни, за да възстановите акаунта си. За целта трябва да влезете в акаунта си и да следвате описаните там стъпки. Ако акаунтът ви не бъде активиран повторно в рамките на 90 календарни дни, той ще бъде изтрит без възможност за възстановяване.

Ако салдото по сметката ви е 0 USD, системата автоматично ще блокира сметката ви, ако страните не се споразумеят за друго. Ако салдото по сметката ви е над 0 USD, останалите средства ще бъдат изцяло приспаднати от вашата сметка.

15. Непреодолима сила

Нито една от страните не носи отговорност пред другата поради неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по силата на Божиите дела, пожари, бури, война, правителствени действия, трудови условия, земетресения, природни бедствия, прекъсване на интернет услугата или всяка друга причина, която е извън разумния контрол на такава страна. Страната, която се позовава на такива форсмажорни обстоятелства, уведомява другата страна за възникналите в рамките на 3 работни дни от датата на нейното възникване със съответните доказателства.

16. Поверителност

16.1. Всяка страна („приемаща страна“) разбира, че другата страна („разкриваща страна“) може да разкрива информация от поверителен характер, включително, без ограничение, информация за продукта, данни, ценообразуване, финансова информация, софтуер, спецификации, изследвания и разработки и патентовани алгоритми, статистически данни и доклади, лични данни или други материали, които се разкриват по начин, по който Разкриващата страна разумно е комуникирала, или Получаващата страна е трябвало разумно да разбере при обстоятелствата, че разкриването трябва да се третира като поверително, независимо дали или не използва се конкретното обозначение „поверително“ или някакво подобно обозначение („Поверителна информация“).

16.2. Получаващата страна се съгласява, за себе си и за своите агенти и служители, че няма да публикува, разкрива или разкрива по друг начин или използва за собствени цели каквато и да е поверителна информация на Разкриващата страна, предоставена й от такава Разкриваща страна, без предварителното писмено одобрение на Разкриваща страна във всеки случай. Нито една от страните няма да направи публично съобщение относно съществуването или съдържанието на споразумението без предварителното писмено одобрение на другата страна.

16.3. Страните се споразумяват, че ако разкриването е направено на техните професионални съветници, одитори или банкери, това се извършва при условие, че всяка страна се съгласи на всеки такъв получател да запази поверителността на тази информация в същата степен, в която получателят е страна по това споразумение.

16.4. Изложените по-горе задължения по този раздел 15 не се разпростират върху каквато и да е информация, доколкото приемащата страна може да докаже, че такава информация (i) е била по време на разкриването или, доколкото такава информация след това става по вина на получателя Страна, част от публичното достояние чрез публикация или по друг начин; (ii) вече е бил надлежно и законосъобразно във владението на получаващата страна по времето, когато е било получено от получаващата страна, без никакви задължения за поверителност, (iii) е било или е законно получено от получаващата страна от трета страна, която е била под задължение за поверителност към Разкриващата страна по отношение на това, или (iv) е разработено независимо от Получаващата страна или нейните независими изпълнители, които не са имали достъп до поверителната информация на Разкриващата страна или (vi) е било дадено писмено съгласие преди разкриването .

16.5. В случай че от получаващата страна се изисква да разкрие поверителна информация в съответствие със съдебната или регулаторна или правителствена заповед или изискване, или всеки данъчен орган, на който тази страна е подчинена или подава, независимо къде се намира, независимо дали изискването за информация има или не в сила на закона приемащата страна незабавно уведомява разкриващата страна, за да позволи на тази страна да оспори заповедта или изискването или да потърси поверително третиране на такава информация.

16.6. При прекратяване или изтичане на настоящото споразумение, по искане на разкриващата страна, получаващата страна се съгласява да върне на другата цялата поверителна информация на другата страна или да потвърди писмено на разкриващата страна, че всички такива материали са унищожени, унищожаването обаче е разрешено само след предварително одобрение на Разкриващата страна.

17. Самофактуриране

17.1. С настоящото Издателят изрично нарежда на Adlane LTD да генерира и издава фактури на Издателя от името на Издателя. Преди да извърши каквото и да е плащане към издател, Adlane LTD ще генерира фактурата от името на такъв издател. Освен това, Издателят изрично се съгласява, че Adlane ще генерира споменатите фактури въз основа на статистическите данни, предоставени от системата за отчитане на Adlane LTD, и се съгласява, че тези статистически данни са точни, напълно и законосъобразни за целите на фактурирането и данъчното облагане.

17.2. Всеки издател, пребиваващ в Европейския съюз, който е предоставил ДДС номер, изрично гарантира, че този ДДС номер е валиден в собствената си държава за издаване на фактури, освободени от ДДС на Adlane LTD. Издателят изрично приема да носи изцяло отговорност за всяка грешка, пряка или непряка загуба или повреда, произтичаща от неточност или несъответствие на такива данни или нарушаване на някоя от гореспоменатите гаранции и съответно Издателят ще държи Adlane LTD безвреден от някоя от преките или непреки загуби или щети. Издателят потвърждава, че друга фактура с ДДС няма да бъде издадена.

17.3. Страните се съгласяват да се уведомят взаимно, ако:

 •                 променят регистрационния си номер по ДДС;
 •                 престават да бъдат регистрирани по ДДС;
 •                 продават своя бизнес или част от бизнеса си;
 •                 да се уведомяват взаимно за всякакви промени в данните си за плащане

17.4. Известието, дадено в съответствие с условията на точка 17.3, също трябва да се разглежда като ваше потвърждение за издаване на фактури за самофактуриране в променени условия.

17.5. В случай, че има някакви искове, административно производство от който и да е орган, спор или конфликт, по какъвто и да е начин поради неточност или несъответствие на такива данни, предоставени от Издателя, Adlane LTD е изрично упълномощена да задържи всички дължими плащания към Издателя до подобен инцидент е разрешен.

18. Разни

18.1. Настоящото споразумение съдържа единственото и цялостно съгласие и разбирателство между страните във връзка с предмета тук и обединява всички предишни дискусии, независимо дали чрез служители, директори, търговци, служители или консултанти.

18.2. Настоящото споразумение е основният документ в правоотношението на страните и ще се счита за цялостно споразумение на страните. В случай на противоречия при използването на услуга или програма, настоящото споразумение ще има предимство във всеки случай.

18.3. Всяка страна е независим изпълнител, а не съдружник, съвместно предприятие или служител на другата. Всички известия ще се изпращат на адресите, подадени от вас при регистрация за Услугата, чрез заверена поща, факс, имейл или куриер.

18.4. Adlane LTD си запазва правото да променя евентуално всички условия на настоящото споразумение по всяко време. Издателят ще бъде информиран за такива изменения чрез съответно известие в личен акаунт или чрез информацията, предоставена на уебсайта на Adlane LTD. Счита се, че издателят е получил такова известие в рамките на две (2) седмици след изпращането на известието по електронната поща или предоставянето му в личния акаунт на издателя на уебсайта на Adlane LTD. Можете да се позовете на ревизии на договора на нашия уебсайт – www.adlane.info. Условията на настоящото Споразумение за издателство (както е публикувано на www.adlane.info („Условията“) обвързват страните от датата, подписана или датата на предоставяне на услугата, и се прилагат за всяка и всички услуги, предоставяни от Adlane LTD. Това Споразумението има предимство пред всички други условия, издадени или декларирани или посочени за прилагане във връзка с услугите, предоставяни от Adlane LTD.

18.5. Представянията и гаранциите на Издателя, посочени в настоящото споразумение (по-специално в раздел 15) от него, остават в сила за периода от една (1) година от датата на прекратяване.

18.6. Никакъв иск за нарушение на каквото и да е представителство или гаранция от страна на Adlane LTD не може да бъде подлежащ на действие или плащане, ако въпросното нарушение произтича от или се основава на състояние, състояние на факти или друг въпрос, който е бил разкрит на Издателя и / или действително известен от Издателя преди прекратяване.

18.7. Издателят признава и се съгласява, че сключването на настоящото споразумение не е разчитало и не разчита на каквито и да било изявления, гаранции или други изявления, независимо дали са писмени или устни, различни от изрично посочените в настоящото споразумение, Политиката за поверителност или други условия, публикувани на www.adlane.info и че няма да има никакви права или средства за защита, произтичащи от каквото и да било представяне, гаранция или друго изявление, което не е изрично посочено в това споразумение.

18.8. Всички искове, свързани с използването на Услугата или Програмата, се подават от Издателя само в рамките на 30 дни след края на Отчетния период. В случай на пропускане на посочения срок, Adlane LTD си запазва правото да не обработва жалбата и всички услуги ще се считат за предоставени правилно.

18.9. Заглавията на раздели и подраздели в настоящото споразумение са само за удобство на страните и не са предназначени да бъдат част или да засягат значението или тълкуването на настоящото споразумение.

18.10. Вие се съгласявате да използвате какъвто и да е метод за комуникация (имейл съобщение / SMS съобщение / телефон) с данни за контакт, предоставени в личния ви акаунт.

Това споразумение е актуализирано последно на 09.07.2020 г.